ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.vn
830,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
480,000.00 VNĐ
1 سال
.com.vn
700,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
350,000.00 VNĐ
1 سال
.net.vn
700,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
350,000.00 VNĐ
1 سال
.biz.vn
700,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
350,000.00 VNĐ
1 سال
.edu.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.gov.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.org.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.info.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.int.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.ac.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.pro.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.health.vn
400,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
200,000.00 VNĐ
1 سال
.name.vn
60,000.00 VNĐ
1 سال
N/A
30,000.00 VNĐ
1 سال
.com
350,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
.net
350,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
.org
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
.info
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
.biz
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
.us
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
230,000.00 VNĐ
1 سال
.cc
730,000.00 VNĐ
1 سال
730,000.00 VNĐ
1 سال
730,000.00 VNĐ
1 سال
.ws
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
.tv
850,000.00 VNĐ
1 سال
850,000.00 VNĐ
1 سال
850,000.00 VNĐ
1 سال
.mobi
430,000.00 VNĐ
1 سال
430,000.00 VNĐ
1 سال
430,000.00 VNĐ
1 سال
.edu
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
.asia
385,000.00 VNĐ
1 سال
385,000.00 VNĐ
1 سال
385,000.00 VNĐ
1 سال
.me
575,000.00 VNĐ
1 سال
575,000.00 VNĐ
1 سال
575,000.00 VNĐ
1 سال
.tel
325,000.00 VNĐ
1 سال
325,000.00 VNĐ
1 سال
325,000.00 VNĐ
1 سال
.co
745,000.00 VNĐ
1 سال
745,000.00 VNĐ
1 سال
745,000.00 VNĐ
1 سال
.name
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
260,000.00 VNĐ
1 سال
.jp
2,240,000.00 VNĐ
1 سال
2,240,000.00 VNĐ
1 سال
2,240,000.00 VNĐ
1 سال
.pro
150,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
350,000.00 VNĐ
1 سال
.in
180,000.00 VNĐ
1 سال
180,000.00 VNĐ
1 سال
180,000.00 VNĐ
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains