Vietnam Dedicated Server

VN DE 01
 • Intel Xeon Quadcore E3-1230
  CPU
 • 4GB DDR3 1333
  RAM
 • 2 x 250G SATA RE4
  HDD
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 01
  IP
 • 25Mbps
  Băng thông trong nước
 • 4Mbps
  Băng thông quốc tế
VN DE 02
 • Intel Xeon Quadcore E3-1270
  CPU
 • 4GB DDR3 1333
  RAM
 • 2 x 250G SATA RE4
  HDD
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 01
  IP
 • 25Mbps
  Băng thông trong nước
 • 4Mbps
  Băng thông quốc tế
VN DE 03
 • Intel Xeon Quadcore E5620
  CPU
 • 8GB DDR3 1333
  RAM
 • 2 x 500G SATA RE4
  HDD
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 01
  IP
 • 50Mbps
  Băng thông trong nước
 • 6Mbps
  Băng thông quốc tế
VN DE 04
 • 2 x Intel Xeon Quadcore E5620
  CPU
 • 8GB DDR3 1333
  RAM
 • 2 x 500G SATA RE4
  HDD
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 01
  IP
 • 100Mbps
  Băng thông trong nước
 • 10Mbps
  Băng thông quốc tế