Kính thưa Quý khách.
Để đảm bảo thông tin khách hàng chính xác nhất, phục vụ việc gửi các thông báo về dịch vụ, chính sách tới khách hàng. Kể từ ngày 12/10/2016, VietIDC yêu cầu tất cả các khách hàng phải xác nhận địa chỉ email của mình khi đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin tài khoản.
Cụ thể:
  • Với khách hàng đăng ký mới: Khi thực hiện đăng ký sẽ có một email xác nhận địa chỉ email gửi về địa chỉ email của quý khách. Quý khách cần kiểm tra email và bấm vào link được gửi để xác nhận địa chỉ của mình.
  • Với các khách hàng cũ: Chúng tôi sẽ thực hiện gửi email xác nhận vào hộp thư của quý khách. Quý khách vui lòng kiểm tra email để xác nhận địa chỉ email của mình.
Nếu có điều gì chưa rõ hoặc vướng mắc trong quá trình sử dụng tài khoản, xin vui lòng liên hệ:
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!

Wednesday, October 12, 2016

« Back